" Bult Francis "
"Een magische uitdrukking in de Cavalerie"

Bult Francis, luitenant-kolonel D.S.F., van de "Royal Canadian Dragoons", vervulde bij de Shape Training Mission de functie van Cavalerie-adviseur en was als zodaning gedurende enige jaren werkzaam bij de opbouw van de Nederlandse Cavalerie.

Bij zij afscheid van deze functie heeft hij als blijk van waardering voor het ondervonden enthousiasme en de prettige medewerking een zilveren beker aangeboden die door de Commandant van het toenmalige Depot Cavalerie naar de schenker werd vernoemd. De opzet van de luitenant-kolonel Bult Francis was om middels het wedstrijd element de schietopleiding te stimuleren en de schietvaardigheid op te voeren bij het tankwapen van de Nederlandse Cavalerie.

inmiddels is dit uitgegeroeid tot een jaarlijks weerkerend grootste gebeurtenis, die voor deelnemers en toeschouwers vaak bijzonder spannend verloopt volgen een strikt en onverbiddelijk regelement dat sinds enige jaren geënt is op dat van de "Canadian Army Trophee" (C.A.T.) een internationale tank-schiet-wedstrijd waaraan ook de Nederlandse Cavalerie meedoet.

Van elk tankeskadron en van elk eskadron van de verkenningsbataljons doet een team van twee tankbemanningen mee dat gezamelijk op het slappe koord gaat. Zeer in het kort komt het er op neer, dat zodra er een doel word gepresenteerd, het zaak is om zo snel mogelijk en met het eerste schot een treffer te boeken want die is 500 punten waard mits deze treffer geplaats is binnen 30 seconden. Tevens zijn er bonuspunten te verdienen met tijdwinst en overgehouden munitie. Er is gebleken dat een team die het doel niet tijdig wist te raken in de meeste gevallen kansloos was voor de eindoverwinning.

43 Tankbataljon en de "Bult Francis Cup" door de jaren heen.
Maak een jaar naar keuze:

1963

1964

1965

1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

Last update: 19-10-2002 © T.Wildeman all years