"Canadian Army Trophy"

De Candian Army Trophy (C.A.T.) competitie werd begonnen in 1963, toen de Canadese regering een zilveren model van een Centuriontank beschikbaar stelde, bekend als de "Canadese Legertrofee voor N.A.V.O. Tankschieten". Om deze trofee zou gestreden worden gaan worden door tankeenheden van de N.A.V.O. landen, gestationeerd in centraal Europa. De doelstellingen van de competitie zijn onveranderd gebleven . Deze zijn: het verbeteren in al zijn facetten van de standaard van het tankschieten binnen het Centraal Europese Commando en daarnaast het in de gelegenheid stellen van de deelnemende teams elkaar in een ware geest van kameraadschap te ontmoeten. Vanaf haar instelling heeft de competitie verscheidene wijzigingen ondergaan om haar doel beter waar te maken. Oorspronkelijk vuurden enkele tanks vanaf vaste punten op bekende ranges. Later werd het verloop van de wedstrijd veranderd, waardoor de werkelijke gevechtsomstandigheden beter werden benaderd. Heden ten dage vraagt de competitie vuur en beweging over een stuk terrein dat zodanig is ingericht dat het vakmanschap van de deelnemers onder veel realistischer condities worden getest. Elke test bestaat uit het vuren vanaf een vaste plaats en daarna tijdens het rijden, waarbij zowel op staande als bewegende doelen wordt gevuurd. Aan het einde van de competitie in 1981 stelde CINCENT opnieuw voor -hierin gesteund door de deelnemende landen- wijzigingen aan te brengen in het competitie-verloop, om zodoende nog beter de doelstelling te bereiken en de ware geest van het evenement te weerspiegelen; namelijk een competitie waarin de landstrijdkrachten van het Centraal Europese Commando zijn betrokken. Als uitvloeisel kan de C.A.T. 83 worden gezien als eerste competitie tussen gecombineerde teams van tankpelotons van de Noordelijke en de Centrale Legergroepen.

Punten telling:

Elk legerkorps van de Central-Europese N.A.V.O. strijdkrachten, de 2e (US) Tank Divisie (forward) en de 4e Canadese Gemechaniseerde Brigade nemen deel aan de competitie met twee pelotons, elk bestaande uit vier tanks. Winnaar wordt het team van die legergroep (in het toaal tien tankpelotons) dat het hoogst aantal punten scoort. Een succesvolle inzet van een peloton hangt af van van de trefzekerheid door een enkele tank en van de vuurleiding door het gehele peloton. Elk peloton moet 24 doelen met het boordkanon en 80 valschijven met de mitrailleur bestoken. Een doel is met succes geraakt wanneer er tenminste een treffer wordt genoteerd. Elke tank voert tien granaten mee voor het boordkanon en 250 patronen voor de mitrailleur. Elk peloton kan theoretisch een maximum aantal punten halen van 28100. Het totaal wordt bepaald door het totaal aantal getroffen doelen, de benodigde tijd en de hoeveelheid verschoten munitie.

Factor 

 Punten
 500 Punten per getroffen doel met het boordkanon  

x 24

 12000

 500 (tijd) Punten voor het getroffen hoofddoel (0-40 seconden voor elk hoofddoel, 
 0-500 te behalen, volgen  een glijdende schaal

x 24

 12000

 25 Punten per doel voor de mitrailleur

x 80

 2000

 Bonus resterende munitie  

1600

 Trefferbonus word verkregen wanneer alle hoofddoelen zijn geraakt  

 500

   

-----------

 Totaal per peloton   

 28100Strafpunten :

Het zich niet houden aan de voorgeschreven regels leidt tot strafpunten
De onderstaande aantallen worden van het totaal aantal behaalde punten afgetrokken:
Bij het niet tijdig gereed staan: 600 strafpunten.
Bij het zonder toestemming gebruiken van de reserve munitie: 1000 strafpunten.

Herrinerings bokaal C.A.T. wedstrijd`:43 Tankbataljon en de C.A.T. wedstrijden:

1964

1968

1985

1987

1991

Last update: 21-09-2003 © T.Wildeman all years