Tentoonstelling C.A.T. in Cavaleriemuseum:

In het Cavaleriemuseum in Amersfoort is een tentoonstelling ingericht over de geschiedenis van 1963 t/m 1991 om de Canadian Army Trophy (C.A.T). De tentoonstelling is tot stand gekomen door uitvoerig speurwerk in de geschiedenis door Rob Kuenen eenerzijds en anderzijds door het Cavaleriemuseum beiden bijgestaan door diverse personen en instellingen welke informatie en objecten beschikbaar hebben gesteld.

De hiernaats afgebeelde zilveren Canadian Army Tropy is ook aanwezig.

De tentoonstelling is van 19 september 2003 tot eind januari 2004.

Tevens zal er op 14 november 2003 een reunie georganiseerd worden voor alle oud C.A.T-deelnemers van alle eenheden die ooit hier aan deelgenomen hebben. De plaats is de K.M.S. te Weert. Voor opgave en informatie over de reunie kunt u zich tot Rob Kuenen melden. U kunt zich via e-mail met hem in verbinding stellen:

 vMail aan Rob Kuenen

Last update: 29-09-2003 © T.Wildeman all years