CD met de geschiedenis van 43 Tankbataljon:

Deze CD is uitgereikt aan de bezoekers van de reünie op 23 mei 2003.
Cd was een beperkte uitgave.

Last update: 20-01-2015 © T.Wildeman all years