Overblijfselen van 43 Tankbataljon:De Overblijfselen van de Kaserne 'Langemannshof" zijn te vinden op de Johannes Post Kazerne te Havelte het originele toegansgord was na vele jaren verrot en heef men dit vervangen door het op de muur te schilderen van het PVT (Pelotons Vuurleidings Trainer) ook iets wat in Langemannshof ontwikkeld en getest is en jaren in gebruik is geweest. Het "hunnebed" van het C-eskadron waarvan de letters Eskadron ontbreken zijn ook mogelijk van hout geweest.

Last update: 8-01-2003 © T.Wildeman all years