Fahnenband voor 43 Tankbataljon:
Op woensdag 26 februari 1992 werd in Langemannshof aan 43 tankbataljon de Fahnenband uitgereikt door generaal Naumann de Duitse Inspecteur Generaal Krijgsmacht. De Fahnenband werd door de de generaal Naumann uitgereikt namens de Duitse minister van defensie, als blijk van dank en erkenning van de goede samenwerking met 43 tankbataljon. De samenwerking van dit bataljon met 333 panzerbataillon, was een voorbeeld voor de succesvolle samenwerking tussen Nederlandse en Duitse troepen gedurende meer dan 40 jaar en zal tevens een voorbeeld zijn voor de samenweking in de toekomst. Als vertegenwoordiger van de Koninklijke-Landmacht bedankte brigade-generaal Kraak Generaal Naumann voor het toekennen van de Fahnenband aan het bataljonsfanion van 43 tankbataljon.

Details Fahnenband.

Last update: 28-09-2002 © T.Wildeman all years