Kleine geschiedenis:

Op 1 februari 1963 werd te 't Harde 43 tankbataljon opgericht als vierde parate tankbataljon van het eerste legerkorps. Het bataljon werd geformeerd door daartoe andere eenheden voor een deel te ontmantelen. Zo kwam het staf-staf en verzorgings eskadron voort uit het stafeskadron van de sedert de zogenaamde "Berlijncisis (1961)" in Duitsland gelegerde en op 15 januari 1963 opgeheven 121 lichte brigade , het a-eskadron kwam voort uit het c-eskadron van 11 tankbataljon en het b-eskadron kwam voort uit het c-eskadron van 41 tankbataljon wat in die tijd gelegerd was in de Boskamp te Amersfoort. Beide gevechtseskadrons waren bij hun oorspronkelijke bataljon c-eskadron en zoals dat ook het geval was bij het nieuwe 43 tankbataljon , werden deze c-eskadrons "klein-verlof eenheden". 43 tankbataljon werd ingedeeld bij de 43 pantsebrigade van de 1e divisie "7 december". Belangrijke personen waren bij de oprichting van het met centurions uitgeruste bataljon waren: luitenant-kolonel J.P. van Diepenbrugge (bataljons-commandant), ritmeester F.A. Limpens (commandant-a-eskadron), ritmeester R.T.M. Beekers (commandant-b-eskadron), en ritmeester J.J. van Dormolen als (commandant-staf-staf en-verzorgings eskadron).

Toeval of toevallig ?

Niet iedereen is bekend , dat het nummer 43 na de tweede wereldoorlog reeds eerder aan een cavalerieonderdeel werd toegekend namelijk aan het 43e zelfstandige tankeskadron dat in de zomer van 1953 in de legerplaats Oirschot werd opgericht. Het eskadron werd in 1958 opgenomen in 11 tankbataljon en beeindigde daarmee zijn zelfstandige bestaan. Dat het 43e zelfstandige tankeskadron via het c-eskadron van 11 tankbataljon deel zou gaan uitmaken van het 43e tankbataljon, had ook de toenmalige plaatsvervangend eskadronscommandant de eerste luitenant G. van Osch die bij dit eskadron heeft mogen dienen en later van 1970 tot 1972 bataljonscommandant van het 43e tankbataljon niet heeft kunnen vermoeden.

Verhuizing:

Dit bataljon werd in augustus 1973 verplaatst naar de Kaserne Langemannshof in de Bondsrepubliek Duitsland, Langemannshof is gelegen aan de bundesstrasse B3 tussen Soltau-Sud en Bergen nabij het plaatsje Wietzendorf aan de panserringstrasse die gelegen is om het oefenterrein Bergen-Hohne. Door deze verhuizing en de verplaatsing naar Duitsland werd op 6 februari 1974 het commando beeindigd van 43 tankbataljon bij de 43e pantserbrigade en dit commando overgeven aan de 41e pantserbrigade, wat eveneens in Duitsland gelegerd was.

Het bataljon werd in 1984 op oorlogssterkte gebracht bij de invoering van de Leopard-2 door het c-eskadron niet meer mobilisabel maar paraat te stellen..

43 tankbataljon is per 1 juli 1992 als gevolg van de herstructurering koninklijke landmacht uit de organisatie genomen.

Belangrijke data:

1-2-1963 Oprichting 43 tankbataljon.

1-10-1963 Centuriontanks voorzien van "rubbertracs"

Eind-1970 invoering van de Leopard 1 tank.

28-7-1983 Invoering van de Leopard 2 en als 1e tankbataljon op volledige oorlogssterkte met de Leopard-2.

1-7-1992 43 tankbataljon "gesloten"

1-7-2002 43-tankbataljon 10 jaar "gesloten".

1-2-2003 Is het 40 jaar geleden dat "ons" 43 tankbataljon werd opgericht.De Kurassier als embleem ontleent het bataljon aan afdeling Kurassiers no. 3 van 18 juli 1816.

Last update: 25-10-2002 © T.Wildeman all years