Een andere manier om op de Reeperbahn in Hamburg te komen:

Daar mij telkens weer de vraag werd gesteld welke straffen de 3 personen gekeregen hadden welke tot in tegenstelling van het krantenbericht allen tot het 43e tankbataljon behoorden 2 man van het C-eskadron en 1 man van het A-eskadron. de straffen waren niet mals namelijk een tijdelijk verblijf in "Nieuwersluis" alsmede het ontslaan uit de diensplicht van 1 van de daders daar deze meer op zijn kerfstok had, de 2 huzaren die na hun straf weer terugkeerden op de kaserne hebben hun dienstplicht normaal afgesloten. Tevens werd er nog een zogenaamde "rekening man" gepresenteerd aan de heren namelijk een van de schade die er gemaakt was alsmede een van alle gemaakte kosten om de tank weer terug te krijgen in Langemannshof.

Alleen al de brandstofkostten zo'n slordige 700 liter voor de enkele rit van 85 Km naar Hamburg die benodigd was kon je (bijna)een heel eskadron van dronken voeren !

Er zullen nu wel mensen zijn met nog een brandende vraag:

De vraag wie zijn het geweest ? antwoord : G. en G. en D. ! (staat in het kranten artikel).

Het geheel speelde zich alemaal af in de periode september-december 1990.

Een grote stunt was het wel !!

Last update: 23-09-2002 © T.Wildeman all years