Nachtschieten:

Coax miterailleur schieten.


Zicht door een warmtebeeld camera hier de achterzijde van een YPR en daarvoor een Leopard-2.

Last update: 18-03-2003© T.Wildeman all years