Nieuwe Leopard-2 tank:
De warschijlk enige verzilverde sleutelset van de Leopard 2. behornede bij de 83-Kp-00 aangeboden op 28-07-1983.


Bron: Legerkoerier 1-1984.

Leuke anecdote van de eerste schietserie met de leopard 2:

Het betreft de tank van de BC, de Staf 01. Voor de schietserie was namelijk de VI (vooruitbreng inrichting) van deze tank vervangen, maar de huzaar die deze vervangen had was deze vergeten te vullen met stikstof. Hetgeen tot gevolg had dat gelijk bij het eerste schot de kulas achter in de geschutskoepel lag en de tank linea recta terug kon naar L'hof waar hij nog even heeft gestaan voordat hij terug gestuurd werd naar Nederland. Een geluk bij een ongeluk was dat de tank van buitenaf was afgevuurd. Dit op aandringen van de toen die tijd commandant koepel en geschut Sgt Van Diek. (Wij hadden namelijk de regel dat wanneer er aan het kanon gesleuteld was, dat het eerste schot altijd van buitenaf werd afgevuurd) Als het aan de adjudant had gelegen die het invoeren van de Leo 2 begeleidde bij 43 tkbat, had dit niet gebeurt en hadden er zich hoogst waarschijnlijk persoonlijke ongelukken voorgedaan.

Last modified:07-11-2004 © T.Wildeman all years