Nieuwsbrief 2005:

                                                                                                                                                       Ede, januari 2005

                            
Beste Vriend,
 
In de eerste plaats wil ik, hoewel een beetje laat, u en de uwen een gelukkig, gezond en voorspoedig 2005 toewensen. Ik hoop dat u de feestdagen goed heeft doorstaan en in goede gezondheid aan het nieuwe jaar bent begonnen. Tevens wens ik u veel voorspoed en geluk toe in dit nieuwe jaar.
 
In 2004 hebben wij als vereniging geen evenementen georganiseerd. De reünie staat voor dit jaar op het programma, maar daarover later meer.
Wel hebben vele zaken plaatsgevonden en helaas zijn ons in het afgelopen jaar een aantal kameraden en Prins Bernhard, beschermheer der Cavalerie, ontvallen. Onze gedachten gaan uit naar hen en hun dierbaren, zij staan in de brief van de Regimentscommandant en op onze site www.sytzama.nl .
Een korte terugblik leert dat het einde van het jaar 2004 in het teken staat van de tragedie die zich in Azië heeft afgespeeld. Ik weet zeker dat velen van u hierbij hebben stilgestaan en dat u hebt bijgedragen aan een mogelijke lediging van het leed.
 
Een verdere terugblik in 2004 laat ons een aantal andere zaken zien. In de eerste plaats zijn Leo Burgers en ondergetekende uitgenodigd op de reünie van 11 Tankbataljon, iets waar wij gaarne gevolg aan hebben gegeven. Het is voortreffelijk verlopen.
Voorts hebben de regimentsdiners (onderofficieren en officieren) en het Petit Diner de Corps plaatsgevonden. Allen waren zij goed bezocht en de sfeer was zeer kameraadschappelijk.
 
Vorig jaar mocht ik mijn afscheid vieren, in het voormalige mobilisatiecomplex Schaijk. Het was een goed bezocht gebeuren en ik wil gaarne iedereen bedanken die hierbij aanwezig was. Tevens wil ik de sprekers bedanken voor de woorden die zij in mijn richting gesproken hebben.
 
Het komende jaar biedt eveneens de nodige evenementen.
Op het programma staan de regimentsdiners voor onderofficieren op 24 februari en voor officieren op 25 februari.
Tevens zijn twee vergaderingen van de Regimentstraditieraad gepland. En als laatste is het Petit Diner de Corps gepland. De data voor deze evenementen wordt u op de gebruikelijke wijze bekendgesteld.
U kunt hiervoor terecht op www.sytzama.nl en wel op www.sytzama.nl/sytevenx.html.
Zie daar een aantal gebeurtenissen waar wij elkaar kunnen ontmoeten en gedachten kunnen uitwisselen.
Uiteraard kunt u verder eventueel via de E-mail op de hoogte gehouden worden. Zend uw E-mailadres met uw gegevens naar onze regimentsadjudant en wel naar ra@sytzama.nl. Dan zult u regelmatig wat van het regiment vernemen (zoals de toezending uitnodiging reünie). Ik wil hier het verzoek van de regimentsadjudant en onze regimentscommandant herhalen om zoveel mogelijk uw E-mail adres bekend te stellen. De reünie: deze staat gepland op 27 mei 2005, locatie Bernhardkazerne, Amersfoort. Verdere details zult u te zijner tijd toegezonden krijgen dan wel horen. Wij hopen u daar in groten getale te ontmoeten teneinde met zijn allen weer herinneringen op te halen en vriendschappen te hernieuwen.
Mocht u nog suggesties, opmerkingen, etc hebben voor deze reünie schroom niet deze ons kenbaar te maken zodat wij hier rekening mee kunnen houden.
 
Ik wil de sites van 43 Tankbataljon: www.43tankbataljon.nl en het Regiment Huzaren van Sytzama: www.sytzama.nl van harte bij u aanbevelen. De cd die u hebt ontvangen op de laatste reünie is niet meer actueel.
 
Nogmaals ik wens u al het goede toe in 2005, en mocht u goede ideeën hebben, vragen of ander zaken aan ons kwijt willen dan zijn wij bereikbaar via E-mail:
Bert Kraaikamp:  r.kraaikamp@wanadoo.nl
Wil Bouwmans:  ra@sytzama.nl
Cees de Mol:    cp.de.mol@hetnet.nl

Met een welgemeende huzarengroet, namens ons allen
 
 
 
 
R. R. Kraaikamp

Denk aan het doorgeven van uw EMAILADRES.


Last update: 16-01-2005© T.Wildeman all years