8-9 t/m 18-9 Bataljons oefening: "Starke Wehr" :


Bij deze Ofening werd het mobilisabele C-Eskadron van 43 Tankbataljon gevormd door onze collega's van 11 Tankbataljon uit Oirschot.

Terug naar 1982 index

Last update: 04-07-2004 © T.Wildeman all years