Oorkondes & tevredenheidsbetuiging:


Na afloop van oefening "Deadline" kregen we alemaal deze tevredenheidsbetuiging.


Als herinnering aan je diensttijd bij 43 Tankbataljon werden deze oorkondes uitgereikt.Oorkondes ter herinnering aan de C.A.T. schietwedstrijd.

Last update: 01-07-2002 © T.Wildeman all years