Opdracht gegeven tot oprichting van 43 Tankbataljon:
Last update: 09-06-2003 © T.Wildeman all years