Reünie 43 Tankbataljon 2007:

Reünie

25-05-2007 


Zondag 1 april 2007

Geachte vriend,

Het is 15 jaar geleden dat ons 43 Tankbataljon RHvS werd opgeheven. Deze gedenkwaardige gelegenheid en de te houden tweejaarlijkse reünie is voor ons aanleiding om u en uw partner uit te nodigen op vrijdag 25 mei 2007.

Voor deze reünie zijn uitgenodigd al diegenen (ongeacht wapen / dienstvak, rang of stand, vrijwillig, dienstplichtig, reservepersoneel of burger) die bij ons - of met 43 Tankbataljon gediend hebben, vanaf de oprichting tot en met de opheffing.

De reünie zal plaatsvinden op de Bernhardkazerne te Amersfoort.

Gaarne wil ik U en Uw partner/echtgeno(o)t(e) uitnodigen voor deze gezellige tweejaarlijkse gelegenheid.
Uw deelname wordt op prijs gesteld en dit kunt u kenbaar maken door het overmaken van de bijdrage van 18,50 Euro per persoon (all-in)op:
Giro : 11.59.08
t.n.v. "Vrienden 43 Tankbataljon"
Emmaplein 30
2225 BK Katwijk
N.b. Tijdens de reünie wordt een naambadge verstrekt.
Vermeld op de overschrijving de (voor) naam(en) zoals deze op de badge(s) vermeld mogen worden.

In verband met de logistieke en personele aanvragen gaarne aanmelden voor 15 mei 2007.

Wij kunnen niet iedereen bereiken omdat niet alle adressen bij ons bekend zijn, deze uitnodiging zal dan ook in de diverse (militaire) bladen en op internet aangekondigd worden.

Op de internetsite www.sytzama.nl staat een namenlijst van al diegenen die bekend zijn en reeds worden benaderd.
Wilt u dit bericht verder verspreiden, zodat een zo groot mogelijk aantal "vrienden" bereikt kan wordt en de opkomst wederom groot zal zijn.

Namenlijst oudgedienden 43 Tankbataljon

Ontvangst : Gebouw R, Bernhardkazerne te Amersfoort.
Aanvang: 14.00 uur.
Einde: 19.00 uur.
Kosten: Euro 18,50 per persoon (all-in).
Tenue: vrij.

Vertouwend U weer te treffen,Namens het bestuur,
Kraaikamp R.R.
Voorzitter vrienden 43 Tankbataljon.

 

Aanmelden oudgedienden:

Vergeet u niet aan te melden bij onze Regimentsadjudant als oudgediende van 43 Tankbataljon op deze manier word u tijdig geïnformeerd over allerhande zaken betreffende het Regiment Huzaren van Sytzama maar ook over de komende reunie van oudgedienden van 43 Tankbataljon geef uw gegevens door als u nog niet staat geregistreerd maar geef ook adreswijzigingen en dergelijke door om het bestand zo actueel mogelijk te houden. Daar het streven is om zoveel mogelijk per e-mail verkeer plaats te laten vinden om zo een hoop werk maar vooral kosten te besparen is het van groot belang om uw e-mail adres kenbaar te maken als aanvulling van uw mogelijk bestaande registratie bij het Regiment Huzaren van Sytzama door contact op te nemen met de Regimentsadjudant. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Aanmelden oudgedienden RHvS 

Bereikbaarheid Bernhard kazerne:

Per auto:

Volg de borden Dierenpark of Cavaleriemuseum.Benenwagen:

Vanaf Station NS ca 15 minuten lopen.

Openbaar vervoer:

Bus 70 (richting Soest / Hilversum), uitstappen halte Daam Fockemalaan.
Last update: 01-04-2007 © T.Wildeman all years