Reünie 43 Tankbataljon 2009:

Reünie

29-05-2009 


Amersfoor, maart 2009

Geachte vriend,

In goede traditie, wil ik u en uw partner uitnodigen voor de tweejaarlijkse reünie
.op vrijdag 29 mei 2009.

Voor deze reünie zijn uitgenodigd al diegenen (ongeacht wapen / dienstvak, rang of stand, vrijwillig, dienstplichtig, reservepersoneel of burger) die bij ons - of met 43 Tankbataljon gediend hebben, vanaf de oprichting tot en met de opheffing.

De reünie zal wederom plaatsvinden op de Bernhardkazerne te Amersfoort.

Gaarne wil ik U en Uw partner/echtgeno(o)t(e) uitnodigen voor deze gezellige tweejaarlijkse gelegenheid.

Uw deelname wordt op prijs gesteld en dit kunt u kenbaar maken door het overmaken van de bijdrage van 18,50 Euro per persoon (all-in) op:

Giro : 11.59.08 t.n.v. "Vrienden 43 Tankbataljon" Churchilllaan 7 5242BD Rosmalen

N.b. Tijdens de reünie wordt een naambadge verstrekt, vermeld op de overschrijving de (voor) naam(en) zoals deze op de badge(s) vermeld mogen worden.

In verband met de logistieke en personele aanvragen gaarne aanmelden voor 20 mei 2009.

Wij kunnen helaas niet iedereen bereiken omdat niet alle adressen bij ons bekend zijn, deze uitnodiging zal dan ook in de diverse manieren en op internet aangekondigd worden.

Wilt u dit bericht op alle mogelijke manieren verder verspreiden, zodat een zo groot mogelijk aantal "vrienden" bereikt kan wordt en de opkomst wederom groot zal zijn.

Ontvangst : Gebouw R (manschappenkantine), Bernhardkazerne te Amersfoort.
Aanvang : 14.00 uur.
Einde : 19.00 uur.
Kosten : Euro 18,50 per persoon (all-in).
Tenue : vrij.

Namens de Vrienden van 43 Tankbataljon,

De Luitenant-kolonel bd der Cavalerie
Bert Kraaikamp

Aanmelden oudgedienden:

Vergeet u niet aan te melden bij onze Regimentsadjudant als oudgediende van 43 Tankbataljon op deze manier word u tijdig geïnformeerd over allerhande zaken betreffende het Regiment Huzaren van Sytzama maar ook over de komende reunie van oudgedienden van 43 Tankbataljon geef uw gegevens door als u nog niet staat geregistreerd maar geef ook adreswijzigingen en dergelijke door om het bestand zo actueel mogelijk te houden. Daar het streven is om zoveel mogelijk per e-mail verkeer plaats te laten vinden om zo een hoop werk maar vooral kosten te besparen is het van groot belang om uw e-mail adres kenbaar te maken als aanvulling van uw mogelijk bestaande registratie bij het Regiment Huzaren van Sytzama door contact op te nemen met het "Regiments Aanspreekpunt". Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Aanmelden oudgedienden RHvS 

Bereikbaarheid Bernhard kazerne:

Per auto:

Volg de borden Dierenpark of Cavaleriemuseum.Benenwagen:

Vanaf Station NS ca 15 minuten lopen.

Openbaar vervoer:

Halte Daam Fockemalaan.
Last update: 25-03-2009 © T.Wildeman all years