Hulp gevraagd met de namen van de Voertuigen:

Daar er in de eskadrons in de loop van de jaren wisselingen hebben plaatsgevonden in de nummering en de benamingen heb ik getracht zoveel mogelijk informatie bij elkaar te verzamelen met het onderstaande als resultaat.:

 Voertuig:  Serie:  Eskadrons opbouw:  Periode:  Link:
 Centurion  1  3 x 5 tanks per peloton + 1 x EC + 1x Plv EC  1963-1966  Centurion-1
 Centurion  2  3 x 5 tanks per peloton + 1 x EC + 1x Plv EC  1966-1970  Centurion-2
 Leopard-1  0  3 x 5 tanks per peloton + 1 x EC + 1x Plv EC  1970-1972  Namen leopard-1-0
 Leopard-1  1  3 x 5 tanks per peloton + 1 x EC + 1x Plv EC  1972-1976  Namen leopard-1-1
 Leopard-1  2  3 x 5 tanks per peloton + 1 x EC + 1x Plv EC  1976-1981  Namen leopard-1-2
 Leopard-1  3  4 x 4 tanks per peloton + 1 x EC  1981-1984  Namen leopard-1-3
 Leopard-2  1  4 x 4 tanks per peloton + 1 x EC  1983-1990  Namen leopard-2-1
 Leopard-2  2  4 x 4 tanks per peloton + 1 x EC  1990-1992  Namen leopard-2-2
 YPR-GWT    N.v.t    Namen YPR-GWT

Het vermoeden bestaat dat er in het begin van de Leopard 1 diverse keren gewisselt is van tanks ook gezien de kentekens die ik af en toe door krijg mogelijk om de tanks alvast in te rijden em/of schieten derhalve nu ook serie "0" aangemaakt welke door lichting 70-4 in gebruik zijn genomen.

Alle opmerkingen over de indeling en eventuele "fouten" en tekortkomingen zijn van harte welkom als iedere Huzaar die nu bij dit mooie bataljon gedient heeft even zijn tank met de benaming en het kenteken en het tanknummer/parknummer (S00 bijvoorbeeld) de radio roepnaam (3B bijvoorbeeld) alsmede het jaatal wanneer men op deze tank gediend heeft mailt moet het mogelijk zijn om de gehele lijst compleet te krijgen.

Wie kan mij duidelijkheid verschaffen over de nummering van de tanks in de Centurion periode dit is mij geheel onduidelijk

Wie kan mij zeggen of de Centuriontanks bij het wisselen van de stalen tracks naar de tracks met de vierkante rubberblokjes in 1963 zijn gewisselt of dat dit terplaatse in 't Harde gedaan is en dus de tanks gebleven zijn.

Namen en nummers maar vooral opmerkingen bekend mail ze !!!!!

 Info@43tankbataljon.nl

Last update: 04-11-2006 © T.Wildeman all years