De tanks van 43 Tankbataljon:

Overige tanks:

 Voertuig:  Kenteken:  Type:  Bijzonderheden:
 ST00  KX-43-41
 (KX-15-20)
 CENTURION  Cavaleriemuseum als KX-15-20
 ST01  86-KP-00  LEO-2A4  Verkocht aan Noorwegen in 2002
 ST172  KU-96-37  LEO-1-Berging  Mogelijk verkocht
 ST173  KU-96-70  LEO-1-Berging  13 Paluabt in Ede
Stand: 1-7-1992

Last update: 23-10-2004 © T.Wildeman all years